Missie en Visie

Missie

  • Wij vinden het belangrijk dat we ieder kind leren kennen en de unieke eigenschappen van het kind zien. Binnen een sterk pedagogisch klimaat streven we ernaar dat iedereen keuzes maakt om tot optimale ontwikkeling te komen. In ons kindcentrum samen met Stichting Kwest bieden wij een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  
  • In de snel veranderende maatschappij bereiden we onze leerlingen voor op belangrijke vaardigheden voor nu en in de toekomst, want wetenschap, techniek en technologie vormen steeds vaker de basis voor de dingen die we dagelijks doen en gebruiken. Dat vraagt om bedenkers voor de oplossingen van morgen. Dit realiseren we onder andere in onze makerspace, het 3D-lokaal.  
  • De leerlingen ontwikkelen zich sociaal emotioneel, maar verwerven ook competenties als samenwerken, zelfstandigheid, reflectief vermogen, effectiviteit en verantwoording nemen. Oftewel de vijf kernwaarden vanuit het Daltononderwijs. We dagen de leerlingen uit om lef te tonen binnen hun eigen leerproces. “Samen het beste uit jezelf halen.” De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerling wordt bijgehouden, door de leerling en de leerkracht, in het portfolio en besproken binnen de driehoek: kind, leerkracht en ouders. Daarnaast streven wij ernaar om onze leerlingen voor te bereiden op democratisch burgerschap.  

Visie

Wij staan voor (openbaar) daltononderwijs waarbij het eigenaarschap centraal staat. Door ontdekkend, onderzoekend en zelfsturend leren stimuleren we de persoonlijke groei van alle betrokkenen, binnen een veilige leeromgeving, in onze lerende organisatie. “Samen het beste uit jezelf halen.”