Samenwerkingsverband

Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW).

Dit bestaat uit 45 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO’s), verspreid over 55 locaties. De scholen staan in de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland.

 

Landelijk beleid heeft het uitgangspunt in principe zorg naar de leerlingen te brengen in plaats van de leerling naar de zorg, ofwel zorg op maat te realiseren. We gaan ervan uit dat de basisschool de voorkeur geniet voor ieder kind. Echter, soms kan een basisschool het kind niet bieden wat het nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. In die situatie is het belangrijk dat samen met de ouders en de school gekeken wordt waar het kind het meest bij gebaat is. In veel gevallen zal dit lukken op de eigen basisschool. In een aantal gevallen is het voor het kind beter naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) over te stappen.

 

Het Samenwerkingsverband biedt basisscholen inhoudelijke ondersteuning en overdracht van kennis t.b.v. leerlingenondersteuning. Alles gebeurt in nauw overleg met school en ouders.

 

Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband:  

www.samenwerkingsverbandwestland.nl