Overblijven/TSO

De overblijf op onze school wordt gecoördineerd door juf Lianne en uitgevoerd samen met overblijfouders. Indien u voor uw zoon/dochter structureel gebruik wenst te maken van de overblijf kunt u dit mailen naar lianne@odschool.nl. Doet u dat dan a.u.b onder vemelding van naam+groep en op welke dag/dagen hij/zij gebruik zal maken van de overblijf. U kunt ook incidenteel gebruik maken van de overblijf. U dient dat dan uiterlijk de dag zelf voor 11.00 uur per email (lianne@odschool.nl) of telefonisch (0174 - 620309) aan juf Lianne door te geven.

 

Informatie over tarief en betaling kunt u via lianne@odschool.nl  opvragen.